Služby v Blížejově

Zdravotnické a sociální služby

Stravovací služby


Zdravotnické a sociální služby

  • V bytovém domě s pečovatelskými podporovanými byty je dostupná jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, 40, 41 a 43 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Všechny služby jsou poskytovány v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
  • Služby nejsou povinné, ale naopak připravené k využití.
  • Zdravotnické a sociální služby poskytuje nestátní zdravotnické zařízení Domácí péče Domažlice s.r.o.
Domácí péče Domažlice s.r.o.

Adresa:
Domácí péče Domažlice s.r.o.
U Nemocnice 148
344 01 Domažlice
IČ: 29121060

Kontakt:
Tel: +420 379 725 085, +420 379 725 087
E-mail: miroslava.lukaskova@pece-doma.cz
www.pece-doma.cz

Nabízené služby

Zdravotní péče
Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení lékaře v jejich vlastním sociálním prostředí odborným personálem. Návštěvní službu provádí sestry na základě požadavků lékaře a plní samostatně ošetřovatelské výkony, které odpovídají jejich kvalifikaci.

Domácí zdravotní péče je po indikaci lékaře plně hrazená ze zdravotního pojištění. Formy domácí péče zde.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb vyjmenované úkony.

Základní činnosti pečovatelské služby jsou popsány zde.

Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Základní činnosti osobní asistence naleznete zde.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Jedná se o službu "odlehčovací" tzn. odlehčení, úlevu, odpočinek pro rodiny nebo blízké osoby dětí nebo dospělých se zdravotním postižením.

Služba obsahuje základní činnosti popsané zde.

Ceník všech služeb je k nahlednutí zde.


Stravovací služby

  • Stravování může být poskytováno v rozsahu 7 dní v týdnu – obědy + večeře
  • Stravování není povinné, ale naopak připravené k využití.
  • Stravovací služby jsou zabezpečeny u následných dodavatelů včetně dovozu do bytového domu s pečovatelskými podporovanými byty v Blížejově :
Honzíkova kuchyně

Lobkovicova 41
346 01 Horšovský Týn
IČ: 029 226 57
Tel. +420 601 242 264
https://www.facebook.com/Honz%C3%ADkova-kuchyn%C4%9B-1446989662263838
( PONDĚLÍ – PÁTEK – OBĚDY )

Restaurace Pod Radnicí

Náměstí Republiky 58
346 01 Horšovský Týn, Město
Tel.: +420 775 369 800
E-mail: podradnici@htyn.cz
http://podradnici.htyn.cz
( PONDĚLÍ – NEDĚLE - OBĚDY + VEČEŘE)

Restaurace Pod Branou

Břetislavova 99
344 01 Domažlice
Tel.: +420 725 571 550
E-mail.: podbranou@seznam.cz
http://www.podbranou.eu
( PONDĚLÍ – PÁTEK + VÍKEND NA DOHODU – OBĚDY)